Color Name
 
 
 

 • a
  • aliceblue■#F0F8FF
  • blue■#F0F8FF
  • aliceblue■#F0F8FF
  • antiquewhite■#FAEBD7
  • aqua■#00FFFF
  • aquamarine■#7FFFD4
  • azure■#F0FFFF
 • b
  • beige■#F5F5DC
  • bisque■#FFE4C4
  • black■#000000
  • blanchedalmond■#FFEBCD
  • blue■#0000FF
  • blueviolet■#8A2BE2
  • brown■#A52A2A
  • burlywood■#DEB887
 • c
  • cadetblue■#5F9EA0
  • chartreuse■#7FFF00
  • chocolate■#D2691E
  • coral■#FF7F50
  • cornflowerblue■#6495ED
  • cornsilk■#FFF8DC
  • crimson■#DC143C
  • cyan■#00FFFF
 • d
  • darkblue■#00008B
  • darkcyan■#008B8B
  • darkgoldenrod■#B8860B
  • darkgray■#A9A9A9
  • darkgreen■#006400
  • darkkhaki■#BDB76B
  • darkmagenta■#8B008B
  • darkolivegreen■#556B2F
  • darkorange■#FF8C00
  • darkorchid■#9932CC
  • darkred■#8B0000
  • darksalmon■#E9967A
  • darkseagreen■#8FBC8F
  • darkslateblue■#483D8B
  • darkslategray■#2F4F4F
  • darkturquoise■#00CED1
  • darkviolet■#9400D3
  • deeppink■#FF1493
  • deepskyblue■#00BFFF
  • dimgray■#696969
  • dodgerblue■#1E90FF
 • f
  • firebrick■#B22222
  • floralwhite■#FFFAF0
  • forestgreen■#228B22
  • fuchsia■#FF00FF
 • g
  • gainsboro■#DCDCDC
  • ghostwhite■#F8F8FF
  • gold■#FFD700
  • goldenrod■#DAA520
  • gray■#808080
  • green■#008000
  • greenyellow■#ADFF2F
 • h
  • honeydew■#F0FFF0
  • hotpink■#FF69B4
 • i
  • indianred■#CD5C5C
  • indigo■#4B0082
  • ivory■#FFFFF0
 • k
  • khaki■#F0E68C
 • l
  • lavender■#E6E6FA
  • lavenderblush■#FFF0F5
  • lawngreen■#7CFC00
  • lemonchiffon■#FFFACD
  • lightblue■#ADD8E6
  • lightcoral■#F08080
  • lightcyan■#E0FFFF
  • lightgoldenrodyellow■#FAFAD2
  • lightgreen■#90EE90
  • lightgrey■#D3D3D3
  • lightpink■#FFB6C1
  • lightsalmon■#FFA07A
  • lightseagreen■#20B2AA
  • lightskyblue■#87CEFA
  • lightslategray■#778899
  • lightsteelblue■#B0C4DE
  • lightyellow■#FFFFE0
  • lime■#00FF00
  • limegreen■#32CD32
  • linen■#FAF0E6
 • m
  • magenta■#FF00FF
  • maroon■#800000
  • mediumaquamarine■#66CDAA
  • mediumblue■#0000CD
  • mediumorchid■#BA55D3
  • mediumpurple■#9370DB
  • mediumseagreen■#3CB371
  • mediumslateblue■#7B68EE
  • mediumspringgreen■#00FA9A
  • mediumturquoise■#48D1CC
  • mediumvioletred■#C71585
  • midnightblue■#191970
  • mintcream■#F5FFFA
  • mistyrose■#FFE4E1
  • moccasin■#FFE4B5
 • n
  • navajowhite■#FFDEAD
  • navy■#000080
 • o
  • oldlace■#FDF5E6
  • olive■#808000
  • olivedrab■#6B8E23
  • orange■#FFA500
  • orangered■#FF4500
  • orchid■#DA70D6
 • p
  • palegoldenrod■#EEE8AA
  • palegreen■#98FB98
  • paleturquoise■#AFEEEE
  • palevioletred■#DB7093
  • papayawhip■#FFEFD5
  • peachpuff■#FFDAB9
  • peru■#CD853F
  • pink■#FFC0CB
  • plum■#DDA0DD
  • powderblue■#B0E0E6
  • purple■#800080
 • r
  • red■#FF0000
  • rosybrown■#BC8F8F
  • royalblue■#4169E1
 • s
  • saddlebrown■#8B4513
  • salmon■#FA8072
  • sandybrown■#F4A460
  • seagreen■#2E8B57
  • seashell■#FFF5EE
  • sienna■#A0522D
  • silver■#C0C0C0
  • skyblue■#87CEEB
  • slateblue■#6A5ACD
  • slategray■#708090
  • snow■#FFFAFA
  • springgreen■#00FF7F
  • steelblue■#4682B4
 • t
  • tan■#D2B48C
  • teal■#008080
  • thistle■#D8BFD8
  • tomato■#FF6347
  • turquoise■#40E0D0
 • v
  • violet■#EE82EE
 • w
  • wheat■#F5DEB3
  • white■#FFFFFF
  • whitesmoke■#F5F5F5
 • y
  • yellow■#FFFF00
  • yellowgreen■#9ACD32


トップ   編集 凍結解除 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-09-26 (火) 14:27:45 (1215d)